Prevenar 13 på blå resept §4

Følgende pasientgrupper kan få Prevenar 13 på blå resept1:

  • personer med hiv-infeksjon
  • personer uten miltfunksjon
  • personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon

Prevenar 13 bør gis i kombinasjon med PPV23 til personer med hivinfeksjon og anatomisk og funksjonell miltmangel som tidligere er uvaksinert med Prevenar 13.2

Stamcelletransplanterte personer som tidligere ikke er vaksinert med PKV13, bør få både PKV13 og PPV23. Stamcelletransplanterte bør få en individuell vaksineordinasjon fra behandlende lege som inkluderer minst tre PKV13 og i tillegg PPV23 for bedre beskyttelse.2 

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

1. Lov Data, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814/%C2%A74#§4, lest 22.08.2022

2. Folkehelseinstituttet, Pneumokokkvaksine til risikogrupper, https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/ oppdatert 212.04.2021, lest 22.08.2022

PP-PRV-NOR-0003