Viktig sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler:

Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner oppstår etter injeksjon.
Prevenar 13 gir ikke 100 % beskyttelse mot serotyper i vaksinen og beskytter heller ikke mot andre serotyper.

Kontraindikasjon:

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller difteritoksoid. Vaksinasjonen skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. Det er ikke nødvendig å utsette vaksinasjon ved mindre infeksjoner, som forkjølelser.

Interaksjoner:

Prevenar 13 kan administreres samtidig med sesongens trivalente, inaktiverte influensavaksine (TIV).
I kliniske studier der Prevenar 13 er gitt ett år etter 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine, er immunresponsen på alle serotyper lavere enn når Prevenar 13 er gitt til personer som ikke tidligere er immunisert med 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. Den kliniske betydningen av dette er ukjent.

Bivirkninger:

De vanligst rapporterte bivirkninger med Prevenar 13 hos voksne ≥ 18 år var:

• rødhet
• hevelser
• ømhet/smerte på injeksjonsstedet
• nedsatt bevegelighet av armen
• nedsatt appetitt
• forverret eller ny ledd- eller muskelsmerte
• hodepine
• diare
• frysninger
• tretthet
• utslett

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

Prevenar 13 SPC, punkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 25.11.2020

PP-PRV-NOR-0003