Webinar Prevenar 13 og pneumokokksykdom

Nedenfor ligger to versjoner av en webinar av Prevenar 13, en lang (6 min) og en kort (2:50 min)

Den lange filmen tar for seg:

  • Hva er pneumokokksykdom?
  • Prevenar 13 gir immunologisk hukommelse og slimhinneimmunitet
  • Anbefaling om vaksinasjon
  • Hvorfor er rekkefølgen av pneumokokkvaksinasjon viktig?
  • Hvilke risikogrupper har økt risiko for pneumokokksykdom

Den korte filmen tar for seg:

  • Hvorfor er rekkefølgen av pneumokokkvaksinasjon viktig?
  • Hvorfor kombinere to pneumokokkvaksiner?
Om Prevenar 13

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

PP-PNA-NOR-0051