Webinar Prevenar 13 og pneumokokksykdom

Nedenfor ligger flere ulike filmer om pneumokokksykdom, vaksinasjon av pneumokokksykdom, hvorfor kombinere 2 pneumokokkvaksine og hvorfor rekkefølgen av disse er viktig.

Om Prevenar 13

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

PP-VAC-NOR-0193