ReFacto AF (Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII)

Indikasjoner

Behandling og blødningsprofylakse hos pasienter med hemofili A (arvelig faktor VIII-mangel). Kan brukes av voksne og barn i alle aldre, inkl. nyfødte. Inneholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indisert ved von Willebrands sykdom1.

Se instruksjonsvideo: Slik bruker du ReFacto AF FuseNGo

Fillmen viser: Hvordan en skal bruke Refacto AF FuseNGo ferdigfylte sprøyte og hvordan en skal forberede den ferdigfylte sprøyten før bruk.

Dersom du ønsker mer informasjon om ReFacto anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.

PP-REF-NOR-0047