ReFacto AF

ReFacto AF® (Moroktokog alfa)

ReFacto AF (Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII)

Indikasjoner: Behandling og blødningsprofylakse hos pasienter med hemofili A (arvelig faktor VIII-mangel). Kan brukes av voksne og barn i alle aldre, inkl. nyfødte. Inneholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indisert ved von Willebrands sykdom1.

Se instruksjonsvideo: Slik bruker du ReFacto AF FuseNGo

Fillmen viser: Hvordan en skal bruke Refacto AF FuseNGo ferdigfylte sprøyte og hvordan en skal forberede den ferdigfylte sprøyten før bruk (6 min) (PP-REF-NOR-0023)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-refacto-af-pfizer-563345

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/refacto-af-pfizer-563345

 

Referanse:

  1. Refacto preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 2. august 2018