Relpax er et triptan, en 5-HT1 reseptoragonist som virker mot migrene

Relpax er et legemiddel mot migrene, brukes til voksne for akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura. Studier har vist at Relpax har innsettende effekt 30 minutter etter oral dosering.

 

Relpax indikasjon

Til voksne for akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura.

Nyttig om Relpax

Referanse

SPC Relpax, 15.02.2018

PP-REP-NOR-0025