Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Behandling av migrene

Ikke-medikamentell behandling

Behandling bør fokuserer på å redusere anfallsutløsende faktorer. Det skal vurderes seponering av østrogenholdige prevensjonsmidler. Akupunktur eller atferdsterapi kan være aktuelt. Pasienten kan plassere kalde omslag på pannen.

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling kan være utfordrende fordi mange pasienter ikke responderes på medikamenter, og fordi det er individuelle forskjeller i respons på et spesifikt medikament eller dose. 

Absorpsjon av legemidler etter peroral administrasjon kan være redusert ved ett migreneanfall, på grunn av endret absorpsjon bør det benyttes lett absorberbare legemiddelformer (brusetabletter, smeltetabletter, nesespray) eller rektal administrasjon ved migreneanfall.

Migrene skal ikke behandles med depot- eller enterotabletter.

For medikamentell behandling, se Legemiddelhåndboken (T 6) eller annen relevant litteratur og behandlingsretningslinjer.
 

Tiltak og råd

Unngå eksponering av utløsende faktorer.
Ved migreneanfall bør pasienten hvile i et mørkt og stille rom.
Informer pasienten om risiko for legemiddelutløst hodepine ved overforbruk av legemidler.

Referanser

www.legemiddelhandboka.no, T6.2.1 Migrene (lest 11.05.2018 )
Norsk elektronisk legehåndbok, Migrene (lest 11.05.2018 )

PP-REP-NOR-0025