Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hva er migrene?

Migrene er hodepineanfall av 4-72 timers varighet. Migreneanfallet utløses antakeligvis fra hjernestammen, aurafasen kommer som følge av en langsomt spredende bølge i hjernebarken som først øker og deretter reduserer nevronaktiviteten. Hjernebarkaktiviten ledsages av endringer i blodperfusjonen. Det trigeminovaskulære systemet fører til at hodets arterier dilateres. Smerten føres via den kaudale trigeminuskjerne til thalamus og cortex hvor smerten oppfattes. I løpet av migreneanfallet sensitiveseres nevroner perifert og sentralt, dette gjør sannsynligvis at pasienten blir overfølsom for en rekke stimuli. Hodepinen er ensidig, sidevekslende, pulserende og kan forverres ved moderat fysisk aktivitet.

Anfallene ledsages av kvalme, brekninger eller lys- og lydskyhet. Migreneanfall kan etterfølges av aurasymptomer som flimmerskotom (kortvarig synsforstyrrelse), eventuelt parestesier og afasi.

 

Årsaker til migrene

Ulike faktorer kan utløse et migreneanfall, blant annet stress, alkohol, uregelmessigheter i rutiner og visse typer mat. Kroppens hormonelle forhold er viktig, migrene forverres ofte under menstruasjonen og ved bruk av prevensjonsmidler, mange opplever mindre migreneanfall (spesielt uten aura) under graviditet og etter menopause. Migrene forekommer ofte hos personer som er rammet av stemningslidelser og angstlidelser.

 

 

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T6.2.1 Migrene (lest 11.05.2018 )
Norsk elektronisk legehåndbok, Migrene (lest 11.05.2018 )

PP-REP-NOR-0025