Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Symptomer på migrene

Symptomene er hodepineanfall som varer mellom 4 og 72 timer, ofte ledsaget av kvalme og brekninger, foto- og fonofobi.

Hodepinen er ensidig, sidevekslende, pulserende og kan forverres ved moderat fysisk aktivitet. Anfallene ledsages av kvalme, brekninger eller lys- og lydskyhet. Migreneanfall kan etterfølges av aurasymptomer som flimmerskotom (kortvarig synsforstyrrelse), eventuelt parestesier og afasi. 
 

 

Diagnostisering av migrene

Diagnostisering av migrene baserer seg på pasientens beskrivelse. Omlag 60 % av pasienter som rammes av migrene har førstegrads slektninger med migrene. En pasient kan være rammet av både spenningshodepine og migrene, det er viktig å skille  disse diagnosene siden behandlingen er ulik. Pasienten bør henvises videre til spesialist hvis behandling ikke gir effekt, hos pasienter med hyppige anfall og de som opplever atypisk eller langvarig aurafase.
Migrene klassifiseres i følgende kategorier:

 • Migrene uten aura
 • Migrene med aura
 • Kronisk migrene
 • Status migrenosus

Migrene uten aura

Minimum fem anfall som oppfyller følgende kriterier:

 • Varighet mellom 4-72 timer
 • Hodepinen har minst to av disse kjennetegnene
  Ensidig lokalisasjon
  Pulserende aktivitet
  Moderat eller sterk intensitet som begrenser normal aktivitet
  Hodepinen forverres ved fysisk aktivitet
 • Hodepinen ledsages av kvalme/oppkast og/eller lyd- og lysskyhet
 • Tilstrekkelige undersøkelser er gjennomført for å utelukke andre årsaker til hodepinen

Migrene med aura

Diagnosen forutsetter minst to anfall som tilfredstiller ett av kriteriene gitt under:

 • Sensoriske og/eller visuelle symptomer (positive- og/eller negative symptomer)
 • Tale eller språkforstyrrelser
 • Motorisk forstyrrelse
 • Hjernestammesymptom
 • Netthinneforstyrrelser

I tillegg skal minst to av følgende  kriterier være oppfylt:

 • Minst et aurasymptom, som varer i 5-60 minutter, og som spres gradvis over minst 5 minutter og/eller to eller flere symptomer som kommer etter hverandre
 • Minimum et unilateralt aurasymptom
 • Auraen etterfølges av hodepine innen 60 minutter

Migrenen er ikke bedre forklart med andre ICHD-3-diagnoser.

Kronisk migrene

Hodepine som som rammer pasienten i minst 15 dager per måned over en periode på 3 måneder.
Fem av anfallene skal være karakterisert ved:

 • Varighet mellom 4-72 timer
 • Hodepinen har minst to av disse kjennetegnene
  Ensidig lokalisasjon
  Pulserende aktivitet
  Moderat eller sterk intensitet som begrenser normal aktivitet
  Hodepinen forverres ved fysisk aktivitet
  Hodepinen ledsages av kvalme/oppkast og/eller lyd- og lysskyhet

I tillegg skal anfallene og/eller oppfylle to av følgende kriterier:

 • Sensoriske og/eller visuelle symptomer (positive- og/eller negative symptomer)
 • Tale eller språkforstyrrelser
 • Motorisk forstyrrelse
 • Hjernestammesymptom
 • Netthinneforstyrrelser

I tillegg skal minst to av følgende  kriterier være oppfylt:

 • Minst et aurasymptom, som varer i 5-60 minutter, og som spres gradvis over minst 5 minutter og/eller to eller flere symptomer som kommer etter hverandre
 • Minimum et unilateralt aurasymptom
 • Auraen etterfølges av hodepine innen 60 minutter

Status migrenosus

Hodepine oppstår hos en pasient som har migrene (med eller uten aura) og tidligere har hatt typiske anfall uten samme varighet og intensitet. I tillegg skal anfallet vare i mer enn 72 timer og gi symptomer/smerter av invalidiserende karakter. 

Generelle råd ved diagnostisering og utredning

 • En grundig undersøkelse kan berolige pasienten
 • Pasienten skal beskrive varighet og hyppighet av anfallet
 • Pasienten bør føre en hodepinedagbok hvor pasienten beskriver anfallet
Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T6.2.1 Migrene (lest 11.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Migrene (lest 11.05.2018)