Replax effekt

Relpax har indikasjonen akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura hos voksne.

Relpax er også effektivt i behandlingen av assosierte symptomer ved migrene som brekninger, kvalme, fotofobi og fonofobi.

I studier har Relpax vist å gi innsettende effekter så tidlig som 30 minutter.

2 timer etter dosering med 40 mg oppnådde 54-65% god respons på smerten, det vil si reduksjon av moderat og alvorlig hodepine-smerte til ingen eller mild smerte.

En ekstra dose 40 mg er effektiv i behandling av tilbakefall innen 24 timer.

Referanse:

Relpax SPC 15.02.2018

PP-REP-NOR-0025