Relpax refusjon

N02C C06  Eletriptan

Refusjonsberettiget bruk:
Akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura.

Refusjonskode:

ICPC   Vilkår nr ICD   Vilkår nr
N89 Migrene - G43 Migrene -

Vilkår:
Ingen spesifisert.

Referanse:

FKtekst Relpax 15.02.2018

PP-REP-NOR-0025