Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Migrene

Primær, episodisk hodepineforstyrrelse

Migrene er en hodepinelidelse som kjennetegnes ved moderat til sterk hodepine og gjentatte anfall. Hodepinen er ofte ledsaget av andre symtpomer som kvalme, brekninger, lys- og lydskyhet. Symptomene er hodepineanfall som varer mellom 4 og 72 timer med eller uten aura.

Les om hva er migrene  Les mer om diagnostisering av migrene

Behandling av migrene

Referanser

www.legemiddelhandboka.no, T6.2.1 Migrene (lest 11.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Migrene (lest 11.05.2018)

PP-REP-NOR-0025