Solu-Cortef indikasjon


Solu-Cortef har følgende indikasjoner:

 • Primært i behandlingen av akutte lidelser hvor steroidterapi er indisert
   
 • Akutt binyrebarksvikt
   
 • Sjokk forårsaket av binyrebarksvikt, evt. også av toksiske infeksjoner hvor spesifikk antibiotikaterapi er instituert
   
 • Akutte allergiske lidelser som f.eks. status asthmaticus
   
 • Ved akutte operasjoner når pasienten har stått på kortikoidterapi i lang tid

 

 


Referanse:

Solu-Cortef SPC, 16.10.2018, pkt 4.1