Solu-Cortef (hydrokortisonnatriumsuksinat)

Solu-Cortef er et glukokortikoid som finnes som pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Solu-Cortef inneholder det vannløselige succinatet av hydrokortison, som kan gis både intramuskulært og intravenøst. Forbindelsen hydrolyseres omtrent umiddelbart av blodets esteraser til hydrokortison og natriumsuccinat.

Virkningsmekanisme:

Solu-Cortef har en antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt. Forbindelsen hydrolyseres omtrent umiddelbart av esteraser i blodet til hydrokortison og natriumsuksinat. Stimulerer sannsynligvis transkripsjonen, dvs. dannelse av mRNA kodet av DNA. Påvirker dannelsen av cellefunksjonsregulerende proteiner med resulterende katabolsk effekt i muskel, hud, lymfe, fett og bindevev, anabolsk effekt i lever.

Solu-Cortef absorberes raskt når det gis intramuskulært. Halveringstiden er ca 90 minutter. Solu-Cortef biotransformeres i leveren til inaktive metabolitter og utskilles nesten fullstendig innen 12 timer.

Referanse:

SPC Solu-Cortef

PP-SLC-NOR-0015