Solu-Cortef dosering

Solu-Cortef kan administreres ved intravenøs injeksjon, infusjon eller intramuskulær injeksjon.

Dosering for voksne:

Vanlig initialdose er 100 til 300 mg, avhengig av tilstanden, evt. gitt intravenøst over minst 30 sekunder. Denne dosen kan gjentas med intervaller på 1, 3, 6 og 10 timer, avhengig av pasientens tilstand og reaksjon.

Ved kritiske tilstander, særlig hos eldre pasienter med sjokk pga. stor infeksjon eller endotoksiner, kan det anbefales å gi 300-500 mg intravenøst initialt, fulgt av daglige doser på 500 - 1000 mg i 3-5 dager om nødvendig.
Pasienter med leversykdom kan ha økt effekt av hydrokortison, og det bør vurderes å gi en lavere dose, se sikkerhetsinformasjon. (Sett inn link)

Dosering av spedbarn og barn:

Selv om dosen kan reduseres, bestemmes den mer av hvor alvorlig tilstanden er og av pasientens respons, enn av alder og vekt. Risiko for toksisitet av benzylalkohol må tas i betraktning, se sikkerhetsinformasjon.
Preparatet er kontraindisert hos nyfødte og premature barn.

Referanse:

Solu-Cortef SPC, 31.10.2019

PP-SLC-NOR-0010