Bruksanvisning for Act-O-Vial:

  1. Trykk ned plasthetten hardt fra oversiden slik at oppløsningsvæsken renner ned i nedre del av hetteglasset.
  2. Ryst flasken til innholdet er oppløst.
  3. Ta bort den lille delen av plast hetten som dekker gummiproppen. Desinfiser gummiproppen.

    Merk: Trinn 1–3 må fullføres før du fortsetter
     
  4. Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen syns. Vend pakningen og trekk opp ønsket dose.
Solu-Cortef kan administreres sammen med de vanligste infusjonsoppløsninger med følgende blandingsforhold: 

Solu-Cortef 100 mg-oppløsningen: kan blandes med 100-1000 ml glukose 50 mg/ml (eller natriumklorid 9 mg/ml hvis pasienten ikke skal ha natriumrestriksjon).

Solu-Cortef 250 mg-oppløsningen: kan blandes med 250 - 1000 ml glukose 50 mg/ml (eller natriumklorid 9 mg/ml hvis pasienten ikke skal ha natriumrestriksjon).

Når oppløsningene blandes som beskrevet over, varierer oppløsningenes pH mellom 7 og 8. 
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Referanse:

SPC Solu-Cortef

PP-SLC-NOR-0015