Hvordan tilberede Solu-Cortef, Act-O-Vial

 

Solu-Cortef finnes i en todelt flaske hvor den øvre delen inneholder væske og den nedre delen pulver. Flasken består av en gul plasthette, en separasjonskork og en gummimembran. Denne flasketypen kalles Act-O-Vial.
 

Solu-Cortef

 

Bruksanvisning for Act-O-Vial: 

1.    Start med å vaske hendene.

2.    Trykk plasthetten hardt fra oversiden slik at løsningsmiddelet renner ned i den nedre flaskedelen. Separasjonskorken havner i flaskens nedre del. 

 

Solu-Cortef

 

3.    Ryst flasken til innholdet er oppløst. Løsningen er noe grumsete i starten, men klarner deretter. Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter rekonstituering, skal legemidlet kastes. 

4.    Ta bort den lille delen av plasthetten som dekker gummiproppen. 
 

Solu-Cortef

 

5.    Desinfiser gummiproppen.

 

Solu-Cortef desinfiser

 

6.    Sett sprøytespissen på sprøyten.

 

Solu-Cortef

 

 

7.    Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen synes.

 

Solu-Cortef

 

8.    Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose.

 

Solu-Cortef

 

9.    Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler i injeksjonsvæsken eller trykk ut overskudd av luft. 

 

Solu-Cortef knips vekk luftbobler

 

 

10.    Sprøyten er klar til injisering.

 

 

 

 

Referanse:

Solu-Cortef pakningsvedlegg 16.10.2018