Hvordan tilberede Solu-Cortef, Act-O-Vial

Solu-Cortef finnes i en todelt flaske hvor den øvre delen inneholder væske og den nedre delen pulver. Flasken består av en gul plasthette, en separasjonskork og en gummimembran. Denne flasketypen kalles Act-O-Vial.

Gul plasthette for Solu-Cortef

Bruksanvisning for Act-O-Vial:

1. Start med å vaske hendene.

2. Trykk plasthetten hardt fra oversiden slik at løsningsmiddelet renner ned i den nedre flaskedelen. Separasjonskorken havner i flaskens nedre del.

Trykk ned plasthette. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

3. Ryst flasken til innholdet er oppløst. Løsningen er noe grumsete i starten, men klarner deretter. Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter rekonstituering, skal legemidlet kastes.

4. Ta bort den lille delen av plasthetten som dekker gummiproppen.

Ta vekk del som dekker gummimembranen. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

5. Desinfiser gummiproppen.

Desinfiser gummipropp. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

6. Sett sprøytespissen på sprøyten.

Gjør klar sprøyte ved å sette på sprøytespissen. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

7. Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen synes.

Stikk sprøyte i hetteglasset. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

8. Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose.

Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

9. Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler i injeksjonsvæsken eller trykk ut overskudd av luft.

Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler. Forklaring på tilbereding av Solu-Cortef.

10. Sprøyten er klar til injisering.

Referanse:

Solu-Cortef pakningsvedlegg 22.07.2019

PP-SLC-NOR-0006