Hvordan tilberede Solu-Cortef, Act-O-Vial

Solu-Cortef finnes i en todelt flaske hvor den øvre delen inneholder væske og den nedre delen pulver. Flasken består av en gul plasthette, en separasjonskork og en gummimembran. Denne flasketypen kalles Act-O-Vial.

Se video under bruksanvisningen

Bruksanvisning for Act-O-Vial:

 1. Start med å vaske hendene
   
 2. Trykk plasthetten hardt fra oversiden slik at løsningsmiddelet renner ned i den nedre flaskedelen. Separasjonskorken havner i flaskens nedre del
   
 3. Ryst flasken til innholdet er oppløst. Løsningen er noe grumsete i starten, men klarner deretter. Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter rekonstituering, skal legemidlet kastes
   
 4. Ta bort den lille delen av plasthetten som dekker gummiproppen
   
 5. Desinfiser gummiproppen
   
 6. Sett sprøytespissen på sprøyten
   
 7. Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen synes
   
 8. Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose
   
 9. Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler i injeksjonsvæsken eller trykk ut overskudd av luft
   
 10. Sprøyten er klar til injisering
Referanse:

Solu-Cortef pakningsvedlegg 31.10.2019

PP-SLC-NOR-0010