Somavert (pegvisomant)

Indikasjon for Somavert

Somavert er til behandling av voksne pasienter med akromegali, som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og/eller strålebehandling, og der egnet medisinsk behandling med somatostatinanaloger ikke normaliserte IGF-1konsentrasjoner eller ikke var tolerert.

Somavert (pegvisomant): Er godkjent for engangslagring i romtemperatur i inntil 30 dager1

2. juli 2020 mottok Pfizer en positiv uttalelse fra CHMP om at Somavert nå kan lagres av sluttbrukeren i inntil 30 dager ved romtemperatur (opp til maks 25 °C)1. Når produktet er overført til romtemperatur skal det brukes innen 30 dager, og må ikke returneres til kjøleskap etter at det er tatt ut.

Pfizer etterspurte denne endringen for å forbedre pasienters bekvemmelighet, da det gir større fleksibilitet for pasienter som er forskrevet Somavert. 

Dette endrer ikke kravet om at hetteglassene skal oppbevares i kjøleskap frem til legemiddelet utleveres til pasient. 
Husk å informere pasientene om denne endringen for å sikre riktig legemiddelbruk. 

Hvordan blande og injisere Somavert - Instruksjonsvideo

Se instruksjonsvideo som viser hvordan Somavert blandes og injiseres ved hjelp av den væskefylte sprøyten i Somavert-pakken:

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Somavert

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF bør monitorers og opprettholdes innen det aldersjusterte  normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6. uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av  pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.

Bivirkninger: Hodepine, diaré og leddsmerter er de mest vanligste bivirkningene.

Les mer om Somavert sikkerhetsinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen

PP-SOM-NOR-0099