Indikasjon

Somavert er til behandling av voksne pasienter med akromegali, som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og/eller strålebehandling, og der egnet medisinsk behandling med somatostatinanaloger ikke normaliserte IGF-1konsentrasjoner eller ikke var tolerert.


Dosestyrker

Somavert er tilgjengelig i disse dosestyrkene: Hetteglass med 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg og 30 mg.


Instruksjonsvideo

Se instruksjonsvideo som viser hvordan Somavert blandes og injiseres ved hjelp av den væskefylte sprøyten i Somavert-pakken:

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Somavert

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF bør monitorers og opprettholdes innen det aldersjusterte  normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6. uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av  pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.

Bivirkninger: Hodepine, diaré og leddsmerter er de mest vanligste bivirkningene.

Les mer om Somavert sikkerhetsinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen

Referanser:

Somavert preparatomtale (SPC), 04.03.19

PP-SOM-NOR-0086