Dosering av Somavert

Somavert er tilgjengelig i disse dosestyrkene: Hetteglass med 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg og 30 mg.

Praktisk administrering

 • Pasienten behøver ikke besøke klinikken
 • Ingen tids- eller matbegrensning

Rekkevidde av dosestyrke

 • Dosetilpasning påvirker ikke bekvemmeligheten
 • Enhver daglig dose kan gis med en enkelt injeksjon

Praktisk sprøyte: 

 • Ferdigfylt fortynningssprøyte for rask rekonstituering
 • Forstørret fingergrep og stempel for bedre brukervennlighet
 • Fortynningssprøyter kan oppbevares utenfor kjøleskap før konstituering

Oppbevaring:

 • Somavert hetteglass med pulver kan oppbevares i romtemperatur opp til maks 25°C i inntil 30 dager
 • Så snart hetteglassene er tatt ut av kjøleskapet, bør pasienten/pårørende skrive utløpsdato på emballasjen (dag/mnd/år) for å sikre at medisinen ikke brukes utover 30 dager etter den er tatt ut av kjøleskap
 • Hetteglassene skal kastes forsvarlig dersom ikke brukt innen utløpsdato etter uttak fra kjøleskap eller innen utløpsdato angitt fra apoteket – avhengig av hvilken dato som kommer først
 • Hetteglass skal oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot lys
 • Når hetteglassene er tatt ut av kjøleskap, skal de ikke settes tilbake i kjøleskap

Ferdigfylt sprøyte:

 • Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C)
 • Skal ikke fryses
 • Skal etter rekonstituering, fra et mikrobiologisk synspunkt, brukes umiddelbart 

 

Somavert bør titreres for å optimalisere IGF-1 normalisering og forbedre symptomene1,2.

Serum IGF-1-konsentrasjoner bør måles hver 4.-6. uke og passende dosejusteringer gjøres i trinn på 5 mg/dag for å holde serum IGF-1-konsentrasjonen innen det aldersjusterte normalområdet og for å beholde en optimal terapeutisk respons. 

Maks. dose bør ikke overstige 30 mg/dag1
 

PP-SOM-NOR-0101