Hva er akromegali? 

Akromegali skyldes overproduksjon av veksthormon. I de aller fleste tilfeller er den forårsaket av en godartet svulst (adenom) i hypofysen. Det diagnostiseres årlig omtrent 5 nye pasienter per million innbyggere, og i Norge blir det dermed ca 25 nye pasienter per år.

Symptomene som kjennetegner akromegali skyldes den forhøyede veksthormonproduksjonen. I starten er plagene ofte diffuse og uspesifikke. Det betyr at det er vanskelig å oppdage sykdommen i tidlig fase fordi plagene skiller seg i liten grad fra andre, vanligere tilstander.
 

Akromegali er en sjelden sykdom

Den er vanligvis ikke arvelig og berører rundt 60 av én million mennesker. Hvert år blir fra tre til fire av én million personer diagnostisert med sykdommen. Det er like mange menn som kvinner som får sykdommen.Sykdommen er kronisk (livsvarig), og selv om den ikke er livstruende, kan den ha alvorlig innvirkning på livet for de som har den.1,3 Akromegali oppstår vanligvis hos middelaldrende voksne (gjennomsnittsalder rundt 40 år), men sykdommen kan oppstå når som helst.1

Akromegali utvikler seg langsomt

Dette betyr at det kan ta lang tid før man er sikre på at symptomene kommer av denne sykdommen. Det tar i gjennomsnitt 8 år før akromegali blir endelig diagnostisert.3 Siden akromegali er en så sjelden sykdom, kan den være vanskelig å diagnostisere. Det kan være vanskelig å kjenne igjen symptomene, fordi de kan variere mye fra person til person.De fleste med akromegali vil kunne holde sykdommen i sjakk og begrense ubehag med en av de tilgjengelige behandlingene.1

For mye veksthormon

Ved akromegali produseres det for mye veksthormon, som igjen fører til forhøyet IGF‐I. Det er viktig at IGF‐I-nivået er innenfor normalområdet, da det vil være tegn på at sykdommen er under kontroll.1

Slik produserer hypofysen normalt veksthormon:

Veksthormon produseres i hypofysen. Veksthormonet kommer inn i blodbanen og stimulerer til frisetting av IGF-1 fra leveren. IGF‐I føres tilbake til kroppen igjen via blodbanen.2 Normalområdet avhenger av alder og kjønn, og forandres også når man blir eldre.1

Hva skjer med hypofysen når du har akromegali?

Personer med akromegali produserer for mye veksthormon. De produserer også for mye IGF-I. Det produseres varierende mengder med veksthormon i løpet av døgnet. Mengden IGF-I som måles på et gitt tidspunkt, regnes som gjennomsnitt for de siste dagene/ukene. For mye veksthormon (og IGF-I) forårsakes nesten alltid av en benign svulst i hypofysen.Det er fortsatt ukjent hvorfor det utvikles en svulst i hypofysen hos enkelte mennesker.

Referanser:
  1. Chanson P, Salenave S. Review Acromegaly. Orphanet Journal of Rare Diseases 2008, 3:17 doi:10.1186/1750-1172-3-17.
  2. Melmed S. Medical progress Acromegaly. N Engl J Med 2006;355:2558-73.
  3. Holdaway IM, Rajasoorya C. Epidemiology of Acromegaly. Pituitary 1999;2:29–41.
PP-SOM-NOR-0099