Sutent bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved behandling med Sutent er:

  • nedsatt appetitt
  • smaksforandringer
  • hypertensjon
  • trøtthet
  • gastrointestinale problemer (diarè, kvalme, stomatitt, dyspepsi og oppkast)
  • misfarget hud
  • hånd/fot-syndrom

Mange av disse symptomene kan avta under behandlingstiden. Det er viktig å finne et optimalt forhold mellom rett dosering, varighet av behandlingen samt hvordan håndtere oppståtte bivirkninger på en best mulig måte.

PP-SUT-NOR-0131