Sutent (sunitinib)

Virkestoffet i Sutent er sunitinib malat og medikamentet klassifiseres som et antineoplastisk middel. Sutent er en inhibitor av reseptor-tyrosinkinaser (RTK). Sutent hemmer flere RTK som er involvert i tumorvekst, neoangiogenese og metastatisk progresjon av kreft.

Sutent finnes i kapsler med styrkene 12,5 mg, 25 mg og 50 mg.

Metastatisk nyrekreft

GIST

Pankreatisk NET

Sutent (sunitinib) indikasjoner:

Metastatisk nyrekreft
Sutent har i juli 2021 blitt benyttet i behandlingen av metastatisk nyrekreft i mer enn 15 år.

GIST
Sutent er standard 2. linjebehandling for gastrointestinal stromal tumor (GIST) etter progresjon eller intoleranse for imatinib i 1.linje2

Pankreatisk NET (pNET)
Sutent er indisert for behandling av ikke opererbar eller metastatisk veldifferensiert pNET med sykdomsprogresjon hos voksne.
 

Se Sutent sikkerhetsinformasjon

Referanser:

1. Sutent SPC, 02.06.2021

2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet publisert 10. April 2018, IS-2697

PP-SUT-NOR-0156