Sutent bivirkninger

De mest alvorlige bivirkningene forbundet med sunitinib, enkelte med dødelig utfall, er: 

 • nyresvikt 
 • hjertesvikt 
 • lungeemboli 
 • gastrointestinal perforasjon
 • blødninger (f.eks. blødning i luftveiene, gastrointestinal blødning, tumorblødninger, urinveisblødninger og hjerneblødninger)

De vanligste bivirkningene uavhengig av alvorlighetsgrad (sett hos pasienter i RCC-, GIST- og pNETregistreringsstudier) omfattet:

 • redusert appetitt 
 • smaksforstyrrelser 
 • hypertensjon 
 • fatigue 
 • gastrointestinale forstyrrelser (dvs. diaré, kvalme, stomatitt, dyspepsi og oppkast) 
 • misfarging av huden
 • palmar-plantar erytrodysestesi syndrom

Disse symptomene vil trolig avta mens behandlingen fortsetter.

PP-SUT-NOR-0156