Sutent dosering

Behandling med Sutent (sunitinib) skal initieres av lege med erfaring i administrering av cytostatika.

Dosering

For GIST og MRCC (metastatic renal cell carcinoma) er anbefalt dose Sutent 50 mg oralt én gang daglig i 4 påfølgende uker, etterfulgt av en 2 ukers hvileperiode (4/2-kur) som utgjør en fullstendig syklus på 6 uker.  

For pNET er anbefalt dose Sutent 37,5 mg oralt én gang daglig, uten en planlagt hvileperiode.

Dosejusteringer

For GIST og MRCC kan dosen modifiseres trinnvis med 12,5 mg om gangen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Daglig dose skal ikke være under 25 mg eller overstige 75 mg.

For pNET kan dosen modifiseres trinnvis med 12,5 mg om gangen basert på individuell sikkerhet og toleranse. I fase 3 studien for pNET var maksimaldose 50 mg daglig.

Opphold i dosering kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og toleranse.

Mat, drikke og uteglemt dose

Sutent er til oral bruk og kan tas med eller uten mat. Dersom en dose glemmes, skal pasienten ikke ta en ekstra dose. Pasienten skal ta den vanlige forskrevne dosen neste dag.

For fullstendig informasjon om dosering og administrasjonsmåte, se Sutent SPC 02.06.2021

Referanse:

Sutent SPC, 02.06.2021

PP-SUT-NOR-0156