Therapy Management ved behandling med Sutent

Optimal effekt ved behandling med Sutent (sunitinib)

Det er tre faktorer som er spesielt viktige for å oppnå optimal effekt av behandlingen med Sutent:

Doseoptimalisering og optimal behandlingsvarighet bidrar til høyere Sutent-eksponering

Figuren er tilpasset av Pfizer 

Dosering, behandlingsvarighet og håndtering av bivirkninger

Doseoptimalisering og optimal behandlingsvarighet bidrar til høyere eksponering med Sutent som korrelerer med behandlingsgevinst ved metastatisk nyrecellekarsinom1.

Når det gjelder bivirkninger kan disse ofte håndteres med tidlige behandlingsstrategier. Rask oppdagelse og håndtering av bivirkningene er derfor avgjørende for å unngå unødvendige dosejusteringer og avbrytelser2-3.

Dosejusteringer av Sutent kan noen ganger være nødvendig for å håndtere bivirkninger. Dette kan øke tiden på behandling og bidra til maksimal klinisk nytte og optimale resultater for pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom4.

Opphold i dosering kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og toleranse5.

Andre relevante sider om Sutent (sunitinib):

 

Referanse:

  1. Hutson T. Sunitinib for the treatment of metastatic renal cell carcinoma. Expert Rev Anticancer Ther. 8 (11), 1723-31 (2008)
  2. Ravaud A. How to optimise treatment compliance in metastatic renal cell carcinoma with targeted agents. Annals Oncol 2009;20(Suppl 1):i7-i12;2.2.
  3. Roigas J. Clinical Management of Patients Receiving Tyrosine Kinase Inhibitors for Advanced Renal Cell Carcinoma, European Urology supplements 7 (2008) 593–600
  4. Kollmannsberger C, Soulieres D, Wong R, et al. Sunitinib therapy for metastatic renal cell carcinoma: recommendations for management of side effects Can Urol Assoc  J 2007;1:S41–S54
  5. Sutent SPC 16.10.2018