Therapy Management ved behandling med Sutent

Optimal effekt ved behandling med Sutent

Det er tre faktorer som er spesielt viktige for å oppnå optimal effekt av behandlingen med Sutent:

Figuren er tilpasset av Pfizer  etter referanse 6

Dosering, behandlingsvarighet og håndtering av bivirkninger

Doseoptimalisering og optimal behandlingsvarighet bidrar til høyere eksponering med Sutent som korrelerer med behandlingsgevinst ved metastatisk nyrecellekarsinom1.

Når det gjelder bivirkninger kan disse ofte håndteres med tidlige behandlingsstrategier. Rask oppdagelse og håndtering av bivirkningene er derfor avgjørende for å unngå unødvendige dosejusteringer og avbrytelser2,3.

Dosejusteringer av Sutent kan noen ganger være nødvendig for å håndtere bivirkninger. Dette kan øke tiden på behandling og bidra til maksimal klinisk nytte og optimale resultater for pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom4.

Opphold i dosering kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og toleranse5.

Referanser:
  1. Czarnecka AM, Szczylik C, Rini B. The use of sunitinib in renal cell carcinoma: where are we now? Expert Rev Anticancer Ther. 2014 Sep;14(9):983-99. 
  2. Ravaud A. How to optimise treatment compliance in metastatic renal cell carcinoma with targeted agents. Annals Oncol 2009;20(Suppl 1):i7-i12;2.2
  3. Roigas J. Clinical Management of Patients Receiving Tyrosine Kinase Inhibitors for Advanced Renal Cell Carcinoma, European Urology supplements 7 (2008) 593–600
  4. Kollmannsberger C, Soulieres D, Wong R, et al. Sunitinib therapy for metastatic renal cell carcinoma: recommendations for management of side effects Can Urol Assoc  J 2007;1:S41–S54
  5. Sutent SPC 02.06.2021
  6. Castellano D, et al. Cancer Treat Rev 2013;39:230–240
PP-SUT-NOR-0156