Talzenna og livskvalitet

Pasientrapporterte symptomer ble vurdert ved hjelp av spørreskjemaet om livskvalitet (QLQ) C30 fra European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), samt tilhørende brystkreftmodul (EORTC QLQ BR23). Spørreskjemaene ble fylt ut ved baseline, ved begynnelsen av hver 3-ukers syklus og ved behandlingsslutt. 

Det ble vist en statistisk signifikant forbedring i GHS/QoL ved behandling med Talzenna: 8.4 (95%CI: 4.6, 12.3)
 

Utarbeidet av Pfizer etter Ettl J, Quek R G W, Lee K H, Quality of life with talazoparib versus physician’s choice of chemotherapy in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutation: patient-reported outcomes from the EMBRACA phase III trial. Ann Oncol. 2018;1939–47.

Talzenna utsatte også tiden til forverring i GHS/QoL:

  • Talzenna-arm: 24.3 måneder (95% CI: 13.8, NR)
  • Kjemoterapiarm: 6.3 måneder (95% CI: 4.9, 12.2)
  • HR=0.38 (95% CI: 0.26, 0.55)
     
Referanse:
  1. Ettl J, Quek R G W, Lee K H, Quality of life with talazoparib versus physician’s choice of chemotherapy in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutation: patient-reported outcomes from the EMBRACA phase III trial. Ann Oncol. 2018;1939–47.
PP-TAL-NOR-0009