Diagnostikk av TBE

Hvordan oppdages TBE

For å stille diagnosen TBE må det påvises at TBE-virus er årsaken til encefalitt. Selve viruset kan påvises kun i den viremiske første fasen av sykdommen, og da kan virus-RNA påvises ved polymerasekjedereaksjon (PCR). I den andre alvorlige fasen kan TBE diagnostiseres via antistoffer mot TBE-virus. Standard laboratoriemetode for å stille diagnosen er undersøkelse av både serum og spinalvæske for å påvise spesifikke IgM- og IgG-antistoffer mot TBE-virus. Til dette brukes en Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)-test. Antistoffundersøkelser for TBE-virus kan gjøres ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet. Det kan være kryssreaksjoner mellom TBE-virus og andre flavivirus.
   

TBE er meldepliktig
Tilfeller som oppfyller meldingskriteriene, meldes til Folkehelseinstituttet.
Skogflåttencefalitt har vært meldepliktig i Norge siden 1975.

Kriterier for melding av skogflåttencefalitt er:

  • Laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæsken og serum ved isolering eller nukleinsyrepåvisning, eller
  • Påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske
Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet – Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner). Oppdatert 15.04.2019

PP-TCV-NOR-0094