Diagnostikk av TBE

Selve viruset påvises i den viremiske første fasen av sykdommen, og da kan virus-RNA påvises ved polymerasekjedereaksjon (PCR).1 I den andre alvorlige fasen kan TBE diagnostiseres via antistoffer mot TBE-virus. Standard laboratoriemetode for å stille diagnosen er undersøkelse av både serum og spinalvæske for å påvise spesifikke IgM- og IgG-antistoffer mot TBE-virus. Til dette kan det brukes en Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)-test eller IIF (Euroimmun Anti-TBE Virus).2

Antistoffundersøkelser for TBE-virus kan gjøres ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale i tillegg til serum og spinalvæske som bør tas av alle. Det kan være kryssreaksjoner mellom TBE-virus og andre flavivirus.

TBE er meldepliktig
Tilfeller som oppfyller meldingskriteriene, meldes til Folkehelseinstituttet.
Skogflåttencefalitt har vært meldepliktig i Norge siden 1975.


Kriterier for melding av skogflåttencefalitt er3:

  • Laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæsken og serum ved isolering eller nukleinsyrepåvisning, eller
  • Påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske
Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1. Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) – smitteveilederen, oppdatert 27.01.2023
2. Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus), Veileder for Mikrobiologiske laboratorieanalyser, oppdatert 11.02.2022
3. Folkehelseinstituttet, Meldingskriterier for sykdommer i MSIS, oppdatert 27.03.2023

PP-TCV-NOR-0211