Diagnostikk av TBE

Antistoffundersøkelser for TBE-virus kan gjøres ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet.1 Det kan være kryssreaksjoner mellom TBE-virus og andre flavivirus.

Klinisk forløp og resultat av TBE-infeksjoner2

  Hvordan oppdages TBE

  For å stille diagnosen TBE må det påvises at TBE-virus er årsaken til encefalitt. Selve viruset kan påvises kun i den viremiske første fasen av sykdommen, og da kan virus-RNA påvises ved polymerasekjedereaksjon (PCR). I den andre alvorlige fasen kan TBE diagnostiseres via antistoffer mot TBE-virus. Standard laboratoriemetode for å stille diagnosen er undersøkelse av både serum og spinalvæske for å påvise spesifikke IgM- og IgG-antistoffer mot TBE-virus. Til dette brukes en Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)-test. Antistoffundersøkelser for TBE-virus kan gjøres ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet. Det kan være kryssreaksjoner mellom TBE-virus og andre flavivirus.

  TBE er meldepliktig
  Tilfeller som oppfyller meldingskriteriene, meldes til Folkehelseinstituttet.
  Skogflåttencefalitt har vært meldepliktig i Norge siden 1975.

  Kriterier for melding av skogflåttencefalitt er:

  • Laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæsken og serum ved isolering eller nukleinsyrepåvisning, eller
  • Påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske

   

  Om TicoVac

  Kontakt oss

  Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

  Referanser:

  1.    https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skogflattencefalitt-tbe-virusinfeks/, oppdatert 08.07.2022. Lest 08.08.2022
  2.    Basert på: Dobler G, Erber, W, Schmitt H-J, TBE- The book, Global Health Press, 2018 (ISBN: 978-981-11-1903-3).

  PP-TCV-NOR-0204