Dosering av TicoVac

Ticovac dosering

For raskere immunrespons kan den første og andre dosen gis med 2 ukers mellomrom. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander gis det tre vaksinedoser med kort intervall på dag 0, dag 7 og ca. dag 30. Ved behov for fortsatt beskyttelse, gis en fjerde dose 5-12 måneder etter tredje dose.2

 

2 doser TicoVac gir beskyttelseseffekt på mer enn 90 %

Etter første dose oppnås en delvis beskyttelse som inntrer i løpet av 2 uker og er kortvarig. Hos immunfriske personer 1-60 år utvikler mer enn 90 % av de vaksinerte nøytraliserende antistoffer etter to vaksinedoser og kan forvente tilstrekkelig beskyttelse i inneværende flåttsesong. Etter 3 doser er mer enn 95 % beskyttet i minst 3 år.2

Primærvaksinasjon3

Vaksinasjon mot TBE består av tre doser, og gis på samme måte til barn fra 1 år som til voksne. Den første og andre dosen bør gis med et 1-3 måneders intervall. Dersom det er nødvendig med en rask immunrespons, kan den andre dosen gis to uker etter den første. Etter de første to dosene kan det forventes en tilstrekkelig beskyttelse i den pågående flåttsesongen. Den tredje dosen bør gis 5-12 måneder etter den andre dosen. Etter den tredje dosen kan beskyttelsen forventes å vare i minst 3 år. For å oppnå immunitet før flåttsesongens aktivitet begynner om våren, bør den første og andre dosen fortrinnsvis gis i løpet av vintermånedene.
  
For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinasjon består av 4 doser (se Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet).

Boosterdosering

Den første boosterdosen bør gis 3 år etter den tredje dosen. Ytterligere boosterdoser skal gis hvert femte år etter den siste boosterdosen for personer 1–60 år. For personer eldre enn 60 år skal intervallet av boosterdoser generelt ikke overstige 3 år.

Innhentingsdose

Å utvide intervallet mellom noen av dosene (primærvaksinasjonsskjemaet og boosterdoser) kan gi vaksinerte en utilstrekkelig beskyttelse mot infeksjon. Dersom vaksinasjonsskjemaet blir avbrutt etter minimum to foregående vaksinasjoner er det imidlertid nok med én innhentingsdose for å kunne fortsette med vaksinasjonsskjemaet.

 

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1. TicoVac/TicoVac Junior SPC, 01.11.2021

2. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/skogflattencefalittvaksinasjon-tbe-/, oppdatert 03.06.2022. Lest 08.08.2022

3. FHI, Skogflåttencefalitt (TBE), https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skogflattencefalitt-tbe-virusinfeks/ oppdatert 08.07.2022

PP-TCV-NOR-0204