Nyttige lenker

Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet – Skogflåttencefalitt
Les mer
  

Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet ­ Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell
Les mer
  

Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet ­ Lyme borreliose
Les mer
  

Felleskatalogen med preparatomtale for TicoVac/TicoVac Junior
Les mer
  

Flåttsenteret
Les mer