Spørsmål og svar om TBE

Det finnes per i dag ingen medisin som kurerer TBE, og den behandlingen som gis lindrer kun symptomene. Det er derfor viktig å informere om Folkehelseinstituttets anbefalinger for TBE-vaksine for dem som bor og oppholder seg i områder der TBE-smitte forekommer.

Dersom man bor eller oppholder seg i noen av de områdene der TBE forekommer (i Norge og i utlandet), bør vaksinasjon mot TBE vurderes basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger.

For å beholde beskyttelsen mot TBE skal en påfyllingsdose gis hvert tredje til femte år avhengig av alder.

Det finnes ikke data for bruk av TicoVac hos gravide kvinner. Det er ukjent om TicoVac utskilles i morsmelk. Under graviditet og amming skal TicoVac kun gis når det er veldig viktig å oppnå beskyttelse mot TBE-infeksjon og kun etter en særskilt nøye nytte-/risikovurdering.

Barn eldre enn ett år kan vaksineres mot TBE med TicoVac Junior.

  

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

TicoVac/TicoVac Junior SPC, 07.09.2021

PP-TCV-NOR-0164