Spørsmål og svar om TBE

Det finnes per i dag ingen medisin som kurerer TBE, og den behandlingen som gis lindrer kun symptomene. Det er derfor viktig å informere om Folkehelseinstituttets anbefalinger for TBE-vaksine.


 

I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt.1 Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.

  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden f.o.m. Flekkefjord t.o.m. Drammen  
  • Østkysten av Oslofjorden f.o.m. Vestby til svenskegrensen

For å beholde beskyttelsen mot TBE skal en påfyllingsdose gis hvert tredje eller femte år avhengig av alder.

Det finnes ikke data for bruk av TicoVac hos gravide kvinner. Det er ukjent om TicoVac utskilles i morsmelk. Under graviditet og amming skal TicoVac kun gis når det er veldig viktig å oppnå beskyttelse mot TBE-infeksjon og kun etter en særskilt nøye nytte-/risikovurdering.2

Barn eldre enn ett år kan vaksineres mot TBE med TicoVac Junior.2

  

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

1. Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell, oppdatert 27.01.2023
2. TicoVac/TicoVac Junior SPC

PP-TCV-NOR-0211