Spørsmål og svar om TBE

Hvordan kan man beskytte mot TBE?
Det finnes per i dag ingen medisin som kurerer TBE, og den behandlingen som gis lindrer kun symptomene. Det er derfor viktig å informere om Folkehelseinstituttets anbefalinger for TBE-vaksine for dem som bor og oppholder seg i områder der TBE-smitte forekommer.

Les mer om hvordan man kan beskytte seg mot TBE
 

Hvem bør vaksineres?
Dersom man bor eller oppholder seg i noen av de områdene der TBE forekommer (i Norge og i utlandet), bør vaksinasjon mot TBE vurderes basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Les mer 

Hvor ofte skal man gi en påfyllingsdose av vaksinen?
For å beholde beskyttelsen mot TBE skal en påfyllingsdose gis hvert tredje til femte år avhengig av alder.

Les mer om dosering

Kan man vaksinere ved graviditet eller amming?
Det finnes ikke data for bruk av TicoVac hos gravide kvinner. Det er ukjent om TicoVac utskilles i morsmelk. Under graviditet og amming skal TicoVac kun gis når det er veldig viktig å oppnå beskyttelse mot TBE-infeksjon og kun etter en særskilt nøye nytte-/risikovurdering.

Kan barn vaksineres mot TBE?
Barn eldre enn ett år kan vaksineres mot TBE med TicoVac Junior.

Referanse:

TicoVac/TicoVac Junior SPC, 14.11.2018

PP-TCV-NOR-0076