Spørsmål og svar om TBE

Det finnes per i dag ingen medisin som kurerer TBE, og den behandlingen som gis lindrer kun symptomene. Det er derfor viktig å informere om Folkehelseinstituttets anbefalinger for TBE-vaksine om at det bør vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.


 

I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.

For å beholde beskyttelsen mot TBE skal en påfyllingsdose gis hvert tredje til femte år avhengig av alder.

Det finnes ikke data for bruk av TicoVac hos gravide kvinner. Det er ukjent om TicoVac utskilles i morsmelk. Under graviditet og amming skal TicoVac kun gis når det er veldig viktig å oppnå beskyttelse mot TBE-infeksjon og kun etter en særskilt nøye nytte-/risikovurdering.

Barn eldre enn ett år kan vaksineres mot TBE med TicoVac Junior.

  

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

TicoVac/TicoVac Junior SPC, 01.11.2021

PP-TCV-NOR-0204