TBE og barn

Barn er ofte høyt og lavt når de leker ute i naturen og har dermed lett for å komme i kontakt med flåtten. Flåtten kan befinne seg helt nede på bakken til øverst på strå hvor de venter på passerende dyr og mennesker. Derfor kan fort barn som ruller kråke på gresset få flått som fester seg i hode- og nakkeregionen. Barn som får TBE, har ofte mildere symptomer sammenlignet med voksne.1 Hos barn er feber, hodepine, kvalme og oppkast mest vanlig ved TBE, mens neurologiske symptomer er mer vanlig hos voksne.1,2 Rundt 70 % av barn gjennomgår 2 faser ved TBE som voksne, men med varierende grad av meningitt til meningoencefalomyelitt. Det er observert meningitt (63-79 %), meningoencefalitt (21-38 %) og meningoencefalomyelitt (0-4 %) hos barn med TBE.2

Når man ser langsiktig på symptomer, så får omtrent 70 % av barn som har hatt en akutt TBE infeksjon, 3 restsymptomer eller flere. Dette er symptomer som hodepine, hukommelsesproblemer, konsentrasjonsproblemer, tretthet, irritabilitet osv.2 CNS-relaterte problemer oppdages ikke alltid under TBE-infeksjonen, men først når barna blir eldre. Dette gjelder særlig de yngste barna.3

 

Barn er gjerne mer utsatt for flåttbitt enn voksne

Se film: TicoVac Junior® - Vaksine til barn som beskyttelse mot skogflåttencefalitt (TBE)

Dyreeiere - økt risiko for å bli bitt av flått

Kjæledyr tar ofte med seg flått inn i hus hvor den kan flytte seg over på mennesker. I en studie hvor med to grupper; en med kjæledyr (hund eller katt) og en uten kjæledyr, så man at hunde- og katteeiere har dobbelt så stor risiko for å bli bitt av flått sammenlignet med personer uten kjæledyr.4 

Konklusjon i studie: Dyreeiere (enten man har hund eller katt) har økt risiko for å få flått og man antar at de har økt risiko for å utvikle flåttbårne sykdommer.4
 

Dyreeiere har økt risiko for å bli bitt av flått.4

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser: 

1.  Krawczuk K, Czupryna P, Pancewicz S et al, Comparison of TBE between children and adults – analysis of 688 patients, Jour of NeuroVirology, 2020
2.  Dobler G, Erber, W, Schmitt H-J, The TBE book, 2018
3.  Fowler A, Forsman L, Eriksson M etal, J.Pediatr. 2013;163(2):555-60
4.  Jones EH, Hinckley AF, Hook SA et al, Pet ownership increases human risk of encountering ticks, Zoonoses Public Health. 2018;65:74–79.

PP-TCV-NOR-0138