TicoVac dosering

For raskere immunrespons kan den første og andre dosen gis med 2 ukers mellomrom.
For personer over 60 år og personer med immunsvikt anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinasjon består av 4 doser.

Primærvaksinasjon

Vaksinasjon mot TBE består av tre doser, og gis på samme måte til barn fra 1 år som til voksne. Den første og andre dosen bør gis med et 1-3 måneders intervall. Dersom det er nødvendig med en rask immunrespons, kan den andre dosen gis to uker etter den første. Etter de første to dosene kan det forventes en tilstrekkelig beskyttelse i den pågående flåttsesongen. Den tredje dosen bør gis 5-12 måneder etter den andre dosen. Etter den tredje dosen kan beskyttelsen forventes å vare i minst 3 år. For å oppnå immunitet før flåttsesongens aktivitet begynner om våren, bør den første og andre dosen fortrinnsvis gis i løpet av vintermånedene.
  
For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinasjon består av 4 doser (se Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet).

Boosterdosering

Den første boosterdosen bør gis 3 år etter den tredje dosen. Ytterligere boosterdoser skal gis hvert femte år etter den siste boosterdosen for personer 1–60 år. For personer eldre enn 60 år skal intervallet av boosterdoser generelt ikke overstige 3 år.
  

Innhentingsdose

Å utvide intervallet mellom noen av dosene (primærvaksinasjonsskjemaet og boosterdoser) kan gi vaksinerte en utilstrekkelig beskyttelse mot infeksjon. Dersom vaksinasjonsskjemaet blir avbrutt etter minimum to foregående vaksinasjoner er det imidlertid nok med én innhentingsdose for å kunne fortsette med vaksinasjonsskjemaet.
  

Informasjon om vaksinen TicoVac/TicoVac Junior

TicoVac Junior brukes til vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av barn i alderen fra 1 til 15 år.
TicoVac Junior skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.
TicoVac brukes til vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er 16 år og eldre.
TicoVac skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.
  

Risikoområder for TBE

I Norge har det vært tilfeller av TBE langs kysten av Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud og i nærliggende geografiske områder. Det er påvist TBE-virus i flått helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet). 

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge. (Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge)

Referanser:

TicoVac/TicoVac Junior SPC, 14.11.2018

Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet - Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine). Oppdatert 02.01.2019
FHI, Skogflåttencefalitt (TBE), https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/ oppdatert 24.06.2019

PP-TCV-NOR-0076