TicoVac sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjon:

Kryssallergi mot andre aminoglykosider enn neomycin og gentamycin bør vurderes. Alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) for egg- og kyllingproteiner (etter oralt inntak av eggprotein) kan føre til alvorlige reaksjoner hos følsomme personer. TBE-vaksinering skal utsettes ved moderat eller alvorlig akutt sykdom (med eller uten feber).

Forsiktighetsregler:

Ikke-alvorlig allergi mot eggproteiner er normalt ingen kontraindikasjon for vaksinering, disse personene skal likevel kun vaksineres under medisinsk overvåkning.
TBE-vaksiner beskytter ikke mot Borrelia-infeksjon.

Interaksjoner:

Samtidig administrering av andre vaksiner skal kun gjøres iht. offisielle anbefalinger. Dersom andre vaksiner skal injiseres samtidig, skal de gis på ulike injeksjonssteder, og helst i ulik arm

Bivirkninger:

De vanligste bivirkningene etter TicoVac/TicoVac Junior er reaksjoner på injeksjonsstedet, samt mild feber hos små barn, særlig etter den første dosen.

Les mer om sikkerhetsinformasjon på TicoVac i preparatomtalen.

 

Pris:
TicoVac Junior, 0,25 ml ferdigfylt sprøyte: NOK 350,00,- 
TicoVac 0,5 ml ferdigfylt sprøyte: NOK 369,40,- 

Leveres som ferdigfylt sprøyte med vedlagt kanyle (25G x 1ʺ)

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

TicoVac SPC, 01.11.2021

PP-TCV-NOR-0204