Informasjonsfilm: TBE-virus

En nyttig og viktig film om flått

Se hvordan den lever, overfører virus og kan fjernes.

PP-TCV-NOR-0016