Webinar TicoVac og TBE

Nedenfor ligger to versjoner av en webinar av TicoVac, en lang (8 min) og en kort (2 min).

Den lange filmen tar for seg:

  • Forskjellen mellom TBE og borreliose
  • Hvilke symptomer får en TBE pasient
  • Antall TBE tilfeller øker i Norge
  • Folkehelseinstituttets anbefalinger
  • Vaksinering av TicoVac og boosterdosering

Den korte filmen tar for seg:

  • Vaksinering av TicoVac og boosterdosering
Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

PP-TCV-NOR-0138