Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Trazimera - brosjyre om praktisk bruk

Informasjon om praktisk bruk av Trazimera (PP-TAS-NOR-0014)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Trazimera doseringsveileder

Informasjon om dosejusteringer på Trazimera (PP-TAS-NOR-0013)