Diagnostisering av dyp venetrombose (DVT) uten symptomer på lungeemboli (LE)12,13

Dyp venetrombose diagnostiseres på bakgrunn av sykehistorie og kliniske funn. Diagnosen bekreftes ved ultralyd av vener, og mer sjeldent med MR eller CT.

Sykehistorie og kliniske funn er ikke i seg selv spesifikke nok til å stille en diagnose, og det er anbefalt å følge diagnostiske algoritmer. Det brukes en egen algoritme ved mistanke om dyp DVT eller LE i svangerskap.

Pre-test-sannsynlighet

Pre-test-sannsynlighet er det første steget i diagnosealgoritmen ved mistanke om DVT. Kliniske tegn og symptomer på akutt DVT er svært variable og ikke‑spesifikke. Derfor anbefales Wells-score for å evaluere pre-test-sannsynlighet.

D-dimer-test

For pasienter med pre-test-sannsynlighet "DVT usannsynlig", bør det utføres en D-dimer-test. Hvis resultatet er negativt, kan akutt DVT utelukkes og det er ikke behov for behandling.

Ultralyd av vener

For pasienter med pre-test-sannsynlighet "DVT sannsynlig" eller en positiv D-dimer, bør det utføres en komplett venøs ultralyd, ev. venografi (røntgenundersøkelse av vener).

Referanse:

12. Mazzolai L, Aboyans V, Ageno W et al, Diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: a joint consensus document from the European society of cardiology working groups of aorta and peripheral vascular diseases and pulmonary circulation and right ventricular function, European Heart Journal, 2017, 1-14, 13. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/dyp-venetrombose/#diagnosen (24.06.2022).

PP-FRA-NOR-0263