FHIs anbefalinger for bruk av meningokokk B-vaksine

Personer med immunsuppresjon

  • Miltmangel
  • Komplementdefekt

Utsatte personer ved sporadisk invasiv meningokokksykdom eller utbrudd

  • Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Andre grupper med mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom

  • Ungdom 16-19 år. Individuell vurdering
  • Menn som har sex med menn. Individuell vurdering

Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram 

  • Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd

Yrkesgrupper med en mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom (laboratoriepersonell)

  • Individuell vurdering basert på smitterisiko
Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Vaksinasjonsveilederen (17.02.2022)

PP-TRU-NOR-0022