Holdbarhet og annen informasjon om Trumenba

Holdbarhet:

4 år

Oppbevaringsbetingelser:

  • Oppbevares i kjøleskap (2°C 8°C).
  • Sprøyter skal oppbevares liggende i kjøleskapet for å minimere redispersjonstiden.
  • Skal ikke fryses
     

Emballasje (type og innhold):

• 0,5 ml suspensjon i en ferdigfylt sprøyte (type 1-glass) med Luer Lock-adapter i plast. Uten naturgummilateks. 
• Pakningsstørrelse på 1 ferdigfylt sprøyte med vedlagt kanyle.

Pris per dose på apotek: 846,50 kr

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

SPC Trumenba, 06.05.2021

PP-TRU-NOR-0022