Trumenba dosering

Primærserier:
• 2 doser, hver på 0,5 ml, administrert med 6 måneders mellomrom
• 3 doser: 2 doser, hver på 0,5 ml, administrert med minst 1 måneds mellomrom etterfulgt av en 3. dose minst 4 måneder etter 2. dose

Boosterdose:
• For personer med vedvarende risiko for invasiv meningokokksykdom bør man vurdere å gi en boosterdose etter begge dosingsregimene

Annen pediatrisk populasjon
• Sikkerhet og effekt av Trumenba hos barn <10 år er ikke kjent. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

SPC Trumenba, 06.05.2021

PP-TRU-NOR-0022