Trumenba refusjon

Meningokokk B-vaksine utleveres på blå resept § 4 i blåreseptforskriften til

  • Personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon 
  • Personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt 
  • Nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom

Vaksine på blå resept må rekvireres fra Folkehelseinstituttet.

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Lov Data, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) §4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814/%C2%A74#§4, lest 17.01.2022

PP-TRU-NOR-0022