Trumenba sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjon:

Overfølsomhet for innholdsstoffene

Forsiktighetsregler:

  • Immunsvekkede personer, inkludert personer som får immunsupprimerende behandling, kan ha redusert immunrespons på Trumenba 
  • Som med alle vaksiner er det mulig at vaksinasjon med Trumenba ikke beskytter alle som vaksineres

Interaksjoner:

Trumenba kan gis samtidig med følgende vaksiner:

  • HPV4
  • Tdap
  • MenACWY
  • TdaP-IPV

HPV4 = kvadrivalent human papillomavirus-vaksine
Tdap = tetanustoksoid, redusert difteritoksoid og adsorbert acellulær kikhostevaksine
MenACWY = konjugatvaksiner mot meningokokkserogruppe A, C, W, Y
TdaP-IPV = tetanustoksoid, redusert difteritoksoid, acellulær kikhoste- og inaktivert poliovirusvaksine

Bivirkninger:

Sikkerhetsprofilen som presenteres er basert på en analyse av over 15 000 forsøkspersoner (fra 10 år og eldre) som har blitt vaksinert med minst én dose av Trumenba i 11 fullførte kliniske studier. 

De vanligste bivirkningene som ble observert var:
            - smerter på injeksjonsstedet
            - rødhet og hevelse på injeksjonsstedet
            - hodepine
            - tretthet
            - frysninger
            - diaré
            - myalgi
            - atralgi
            - kvalme

Det finnes ingen data på bruk av Trumenba hos gravide kvinner. Den potensielle risikoen for gravide kvinner er ikke kjent. Vaksinasjon bør likevel ikke utelates dersom det er en tydelig risiko for eksponering for meningokokkinfeksjon.

Pris

Trumenba, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 846,50 kr. 

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

SPC Trumenba, 06.05.2021

PP-TRU-NOR-0022