Trumenba virkningsmekanisme

Trumenba er en vaksine mot meningokokk serogruppe B. Den binder seg til Faktor H-bindingsprotein (fHbp) og danner antigen til både subfamilie A og B. 

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

SPC Trumenba, 28.05.2020

PP-TRU-NOR-0019