Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse 

«Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Ungdom som skal delta i russefeiring har særlig høy risiko for smitte.»

«For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som har sirkulert i Norge de senere årene (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer i Norge. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år.  

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi.»

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (10.05.2019)

PP-TRU-NOR-0016