Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse 

«Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Ungdom som skal delta i russefeiring har særlig høy risiko for smitte.» For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som har sirkulert i Norge de senere årene (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

Det er generelt veldig få tilfeller av invasiv meningokokksykdom i Norge. Når det gjelder serogruppe B, så har det ikke vært tilfeller blant 16-19-åringer siden 2014. Blant 16-19 åringer har heller ikke serogruppe C økt de siste årene. Majoriteten av tilfellene 2015-2021 var serogruppe Y i tillegg til at det har vært noen få tilfeller av C (2015, 2018) og W (2019). 

Invasiv meningokokksykdom i Norge

Tabellene viser fordelingen av påviste tilfeller av invasiv meningokokksykdom på aldersgrupper og ulike serogrupper.

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Serogruppe B har ikke blitt påvist i aldersgruppen 16-19 år i de seneste årene. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi.»

Forekomsten av de ulike serogruppene kan være annerledes i andre land. Enkelte utdanningsinstitusjoner og land kan kreve eller sterkt anbefale vaksinasjon mot meningokokksykdom; ACWY-konjugatvaksine, meningokokk B-vaksine eller både ACWY-konjugatvaksine og meningokokk B-vaksine.

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år (ca 10 år for Nimenrix), og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:
  1. Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (Lest 17.02.2022)
  2. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/meningokokksykdom---veileder-for-he/ Oppdatert 23.06.2020 Lest 09.10.2020
PP-TRU-NOR-0022