Vaksiner mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)

Det fins to ulike typer vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y, og vaksine mot meningokokk serogruppe B.

Pfizer har begge disse vaksiner, Nimenrix mot A, C, W, og Y, og Trumenba mot B. De kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fås på apotek.
FKtekst Nimenrix 

Nimenrix og Trumenba kan gis samtidig, på separate injeksjonssteder.

Fra 1974 til begynnelsen av 2000-tallet var det en epidemi i Norge av serogruppe B meningokokksykdom. Denne serogruppen har utgjort ca. 20-40% av alle tilfellene av meningokokksykdom i Norge de siste årene.

Om Trumenba

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Folkehelseinstituttet: Smittevernveilederen (17.02.2022)

PP-TRU-NOR-0022