Tygacil - aktuelt i situasjoner der en også trenger dekning mot multiresistente gramnegative bakterier1

Tygacil er et antibiotikum i klassen for tetrasykliner med et bredt spekter av aktivitet mot mange gramnegative, grampositive og anaerober. 

Tygacil har in vitro aktivitet mot en lang rekke patogenerb2:

  • Gramnegativeb
  • Grampositiveb
  • Anaeroberb
  • Resistente gramnegativeb
  • Resistente grampositiveb

Tygacil er ikke indisert for Pseudomonas aeruginosa2

a) In vitro aktivitet korrelerer ikke nødvendigvis med kliniske resultater.
b) I kliniske studier viste Tygacil in vitro aktivitet mot følgende arter: ARTER SOM VANLIGVIS ER FØLSOMME gram-positive aerober: Enterococcus spp.,* Staphylococcus aureus,†Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae,†Streptococcus anginosus-gruppen,†Streptococcus pyogenes,†Viridans-gruppen streptokokker; gram-negative aerober: Citrobacter freundii,†Citrobacter koseri, Escherichia coli,†Klebsiella oxytoca;†Anaerober: Clostridium perfringens, * Peptostreptococcus spp.,* Prevotella spp. ARTER HVOR ERVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET PROBLEM gram-negative aerober: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae,†Klebsiella pneumoniae,†Morganella morganii, Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia; Anaerober: Bacteroides fragilis-gruppen.*  NATURLIGE RESISTENTE ORGANISMER gram-negative Aerober: Pseudomonas aeruginosa.
* Det er begrenset bevis på den kliniske effekten av  Tygacil mot enterokokker. Men polymikrobielle intraabdominale infeksjoner har vist seg å respondere på behandling med Tygacil i kliniske studier.2
†Viser arter hvor det anses at aktiviteten er tilfredsstillende demonstrert i kliniske studier

Nyttig om Tygacil

Referanser:

1. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert: 05.04.2022
2. Tygacil SPC 

 

 

PP-TYG-NOR-0009