Fase III-studier cIAI

Effekten av Tygacil i behandling av kompliserte intraabdominale infeksjoner: analyse av sammenslåtte kliniske data1

Data fra 2 randomiserte, dobbeltblinde, aktivt kontrollerte, multinasjonale, multisenter studier med 1642 voksne pasienter. Tygacil 100 mg ble gitt som en initial dose, etterfulgt av 50 mg hver 12. time i opptil 14 dager. Imipenem/cilastatin 500 mg/500 mg ble gitt hver 6. time i 5 til 14 dager.1

Tigecyklin effekt sammenlignbar med imipenem/cilastatin hos voksne med cIAI1

Tilpasset fra Babinchak et al. 2005

Kureringsrater etter klinisk diagnose i cIAI ved test of cure i den mikrobiologisk evaluerte mITT-populasjonen1

Tilpasset fra Babinchak et al. 2005

Referanser:
1. Babinchak T, Ellis-Grosse E, Dartois N, et al.  The efficacy and safety of tigecycline for the treatment of complicated intra-abdominal infections: analysis of pooled clinical trial data. Clin Infect Dis. 2005;41(suppl5):S354–S367.
PP-TYG-NOR-0009