Hvordan oppbevare Tygacil

Holdbarhet

  • 2 år

Når produktet er ferdig rekonstituert og fortynnet i posen eller annen egnet infusjonsbeholder (f.eks. glassbeholder), skal tigecyklin brukes umiddelbart.

Oppbevaringsbetingelser:

  • Oppbevares ved høyst 25°C.
Referanse:
Tygacil SPC, 14.05.2020
PP-TYG-NOR-0008