Hvorfor bruke Tygacil til behandling av cIAI og cSSTI?

Tygacil har en bred in vitro aktivitet mot en lang rekke patogener

Tigecyklin fordeles lett til vev.1

Vevskonsentrasjonene av Tygacil sammenlignet med serumkonsentrasjon er:2

  • 38 ganger høyere i galleblæren (studie med én dose)
  • 2,3 ganger høyere i tykktarmen (studie med én dose)
  • 26% lavere (studie med flere doser hos friske frivillige)

a In vitro aktivitet korrelerer ikke nødvendigvis med kliniske resultater.

Referanser:

1. Tygacil SPC 

A review of tigecycline – the first glycylcycline. Int. J Antimicrob.Agents.2008;32 (suppl4):S215–S222.

PP-TYG-NOR-0009