Kompliserte intraabdominale infeksjoner (cIAI)

Intraabdominale infeksjoner er en variert sykdomsgruppe. Termen kan bredt defineres som peritoneal inflammasjon som respons på mikroorganismer, som fører til purulens i bukhulen. Gruppen deles inn i ukompliserte og kompliserte intraabdominale infeksjoner. Infeksjonen klassifiseres som komplisert når den sprer seg utenfor kildeorganet og til bukhulen1. Kompliserte intraabdominale infeksjoner gir peritoneal inflammasjon og er også forbundet med enten diffus eller lokalisert peritonitt som kan manifestere seg som en abscess1.

Vanlige infeksjonskilder ved cIAI er2:

  • Appendisitt (33,3 %)
  • Kolecystitt (14,6 %)
  • Postoperativt (15,9 %)
  • Gastroduodenale perforasjoner (13,3 %)
  • Ikke-divertikulære perforasjoner i kolon (9,9 %)

cIAI er den andre vanligste årsaken til alvorlig sepsis på intensivavdelinger, og er også en viktig årsak til morbiditet og mortalitet1.

I en prospektiv studie lå samlet mortalitet for cIAI på 10,5 %. De mest prevalente kausale mikroorganismene i denne studien var E. Coli (35,7 %), K. pneumoniae (9,9 %), E. faecalis (9,2 %), Bacteroides (5,9 %), Pseudomonas (5,1 %) og C. albicans (4,9 %)2. Den stigende antimikrobielle resistensen utgjør en trussel mot behandling av cIAI. Dette gjelder spesielt for Enterobacteriaceae som produserer ESBL, og disse er også de vanligste mikroorganismene i cIAI 2,3,4.

Foredrag: Management of bacterial cIAI in clinical practice
Matteo Bassetti forklarer i 3 korte videoer om intraabdominale infeksjoner ved intensivavdeling, prognostiske faktorer og etiologi av intraabdominale infeksjoner 

Intraabdominale infeksjoner på intensivavdeling

Prognostiske faktorer for utfallet av intraabdominale infeksjoner

Etiologi og klassifisering av intraabdominale infeksjoner

PP-TYG-NOR-0009