Patogendekning

Brytningspunkter for Tygacil

Brytningspunkter for minimum inhibitory concentration (MIC) etablert av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er som følgende1:

Staphylococcus spp. S £  0,5 mg/L og R > 0,5 mg/L
Streptococcus spp. andre enn S. pneumoniae S £  0,25 mg/L and R > 0,5 mg/L
Enterococcus spp. S £  0,25 mg/L og R > 0,5 mg/L
Enterobacteriaceae S £  1* mg/L og R > 2 mg/L
*Tigecycline har redusert in vitro aktivitet mot Proteus, Providencia og Morganella spp.

 

Arter som vanligvis er følsomme

*Angir arter hvor aktivitet er demonstrert på en tilfredsstillende måte i kliniske studier.
† se Brytningspunkter over

Refeanse: 

Tygacil SPC

 

 

 

PP-TYG-NOR-0009