Rekonstituering av Tygacil

Pulveret bør rekonstitueres med 5,3 ml:

  • natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske ELLER
  • oppløsning glukose 50 mg/ml injeksjonsvæske ELLER
  • Ringerlaktat injeksjonsvæske, oppløsning

for å oppnå en konsentrasjon på 10 mg/ml tigecyklin.

Hetteglasset bør roteres forsiktig inntil legemidlet er oppløst. 

Deretter trekkes 5 ml av den rekonstituerte løsningen umiddelbart fra hetteglasset og tilsettes en 100 ml infusjonspose til intravenøs bruk eller en annen egnet infusjonsbeholder (f.eks. glassbeholder).

For en dose på 100 mg oppløses innholdet i to hetteglass i en 100 ml infusjonspose til intravenøs bruk eller en annen egnet infusjonsbeholder (f.eks. glassbeholder). NB: Hetteglasset inneholder et overskudd på 6 %. Fem ml rekonstituert oppløsning tilsvarer derfor 50 mg virkestoff.

Den rekonstituerte oppløsningen skal være gul til oransje i farge. Hvis den ikke er det, skal oppløsningen kastes. Parenterale produkter skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging (f.eks. grønn eller svart) før administrasjon.

Uforlikeligheter

Følgende virkestoffer må ikke administreres samtidig gjennom samme Y-kobling som tigecyklin: Amfotericin B, amfotericin B lipidkompleks, diazepam, esomeprazol, omeprazol og intravenøse oppløsninger som kan føre til at pH blir høyere enn 7.

Kompatible intravenøse løsninger inkluderer:

  • natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske
  • oppløsning glukose 50 mg/ml injeksjonsvæske
  • Ringerlaktat injeksjonsvæske

Hvis den samme intravenøse slangen benyttes til infusjon av flere virkestoffer etter hverandre, skal slangen skylles med en kompatibel intravenøs løsning før og etter infusjon av tigecyklin.

Referanse:

Tygacil SPC

PP-TYG-NOR-0009