Tygacil indikasjon

Tygacil er indisert hos voksne og barn fra 8 år til behandling av følgende infeksjoner:

  • Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (cSSTI), unntatt infiserte diabetiske fotsår
  • Kompliserte intra-abdominale infeksjoner (cIAI)

Tygacil bør bare brukes i situasjoner hvor andre alternativer ikke er egnet.

Det bør tas hensyn til offentlige retningslinjer for bruk av antibakterielle midler.
 

Virkningsmekanisme

Animasjonen viser molekylstrukturen til tigecyklin og strukturens evne til å binde seg til bakterielle ribosomer.

GCMA film: PP-AIP-NOR-0007

Tigecyklin, et glycylcyklinantibiotikum, hemmer proteintranslasjon i bakterier ved binding til 30S ribosom-subenheten og ved blokkering av amino-acyl tRNA-molekyler for A-setet på ribosomet. Dette hemmer inkorporering av aminosyreenheter i voksende peptidkjeder.1

 

 

Referanse:
1. Tygacil SPC   Bergeron J, Ammirati M, Danley D et al, Glycylcyclines Bind to the High-Affinity Tetracycline Ribosomal Binding Site and Evade Tet(M)- and Tet(O)-Mediated Ribosomal Protection, Antimicrobial agents and chemotherapy, 1996;40:9:2226–2228
PP-TYG-NOR-0009